Bánh Kem Cô Hen

Chất lượng là kim chỉ nam thành công !
Hotline: 0943 66 22 86 - Mở cửa: 7h:30 - 21h:00
BÁNH KEM SINH NHẬT Slide 3 slide1 slide2 slide 3
Youtube Facebook Twitter Google

Bánh Kem Cô Hen

Kính chào quý khách đến với chúng tôi

  • Các dòng bánh cắt mặt

  • Các dòng bánh đặc biệt

  • Kem sữa tươi các vị

  • Bánh kem mousse trái cây

  • Bánh trang trí kem sữa tươi

  • Bánh Fondant

Welcom to Bánh Kem Cô Hen

Mẫu bánh kem hot nhất

Tất cả sản phẩm của chúng tôi là những mẫu mới nhất đươc nhiều khách hàng quan tâm

XE HƠI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 08

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 07

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 06

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -07

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D-06

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 05

Giá: Liên hệ

MẪU VẼ - 02

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH LOGO - 01

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 04

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 07

Giá: Liên hệ

BÁNH 2D - 03

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -1

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 05

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -05

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -3

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 03

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 03

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -2

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 03

Giá: Liên hệ

MẪU 3D - 02

Giá: Liên hệ

BÁNH NOEL - 01

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 01

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 2

Giá: Liên hệ

BUPPE -1

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -1

Giá: Liên hệ

Thế giới bánh kem

XE HƠI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 08

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 07

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 06

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -07

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D-06

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 05

Giá: Liên hệ

MẪU VẼ - 02

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH LOGO - 01

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 04

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 07

Giá: Liên hệ

BÁNH 2D - 03

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -1

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 05

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -05

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -3

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 03

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 03

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -2

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 03

Giá: Liên hệ

MẪU 3D - 02

Giá: Liên hệ

BÁNH NOEL - 01

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 01

Giá: Liên hệ

BÁNH 2D - 02

Giá: Liên hệ

BÁNH 2D - 01

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 01

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 01

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 2

Giá: Liên hệ

BUPPE -1

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -1

Giá: Liên hệ

Đăng ký nhận tin

Các dòng bánh cắt mặt

Các dòng bánh đặc biệt

Kem sữa tươi các vị

Bánh kem mousse trái cây

BÁNH KEM MOUSSE ĐẶC TRƯNG MÙI VỊ TỪNG LOẠI TRÁI CÂY, CÓ ĐỘ DAI NHẸ, THƠM, CÓ VỊ CHUA CỦA TRÁI CÂY TƯƠI

Bánh trang trí kem sữa tươi

XE HƠI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 08

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 07

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 06

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D -07

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D-06

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 05

Giá: Liên hệ

THÚ MINI - 04

Giá: Liên hệ

BÁNH 3D - 05

Giá: Liên hệ

MẪU VẼ - 02

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 08

Giá: Liên hệ

BÁNH LOGO - 01

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 04

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 07

Giá: Liên hệ

BÁNH 2D - 03

Giá: Liên hệ

BÁNH THỌ -1

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 05

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 04

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 03

Giá: Liên hệ

XE HƠI - 03

Giá: Liên hệ

BÚP BÊ - 2

Giá: Liên hệ

BUPPE -1

Giá: Liên hệ

Bánh Fondant

BÁNH TRANG TRÍ FONDANT

Sản phẩm người dùng

878925626730419.jpg

Tin tức

Video clip

Fanpage facebook

Thư viện hình ảnh

281321990707397.jpg
back-to-top.png